Årsmöte 2014

Bygdegårdens årsmöte med frukost hålls 15 juni klockan 10.00 i bygdegården. Alla bybor hälsas välkomna!