Bygdegårdens historia

1872 – 1874
Den 4 november 1872 undertecknades entreprenörskontraktet för uppförande av Skebergs skolhus. Kontraktet signerades av Jon Lars Matsson och Skalk Per Ersson, båda boende på Backen samt Östanmor-Backen-Skålhols byalag genom Skolrådet. Den avtalade kostnaden var 1 544 Rh Rmt (riksdaler riksmynt) och färdigdatum var satt till 1 januari 1874.

1896
Enligt kontrakt den 1 november avtalar Leksands församlings skolråd med Lassas Erik Hansson i Styrsjöbo att han ska uppföra en vedbod med avträde. Kostnaden för arbetet är 145 kronor.

1913
Leksands skolråd avsynar skolhusbyggnaden och man beslutar om åtgärder. Bland annat en ny lärosal på norra gaveln i samma storlek som den gamla och tillbyggnad av en bostad på övre plan med 3 rum samt tambur.

1940-talet
Toalett och badrum görs på övervåningens vind.’

1949
Skolan läggs ner och kommunen hyr ut bostäderna till olika familjer.

1971
Bybor tar initiativ och ordnar lotterier och paketauktioner för att finansiera ett köp av bygdegården. Backens, Östanmors och Skebergs syförening bidrar också med 2 000 kr. Den 19 juni 1971 bildas Skebergs bygdegård och Anders Saras är den förste ordföranden. Föreningen köper bygdegården från Leksands kommun och omfattande renoveringar påbörjas med hjälp av ideella krafter.

2006-2007
Årsmötet 2004 gav bygdegårdens styrelse i uppdrag att ta fram förslag för en utbyggnad av bygdegården och under årsmötet 2005 beslutades om utbyggnaden. Den 11 juli 2006 påbörjas arbetet med utbyggnaden som bland annat resulterar i en större festsal med en scen.