Om Skeberg

Välkommen till Skeberg – Dalarnas vackraste by!

Skeberg är samlingsnamnet för de mindre byarna Backen, Östanmor, Skålhol och Gropen. Skeberg ligger i sydvästra delen av Leksands kommun, inbäddat i skogen mellan sjöarna Djursjön, Gyllingen och Molnbyggen. Skeberg omges av de blånande berg och dalar och som kännetecknar Siljansbygden och på många ställen är utsikten och vyerna hänförande. Byarna i Skeberg är sammanbundna av en slingrande grusväg och husen i byarna består nästan uteslutande av de faluröda hus, ofta med vita knutar, som kännetecknar Dalarna.

Det har sedan länge funnits bebyggelse och människor i Skeberg, några av dem bofasta, några säsongsvis. Redan 1539 finns det enligt skattelängden 7 ”mantal” i ”Skeberghe”. Många fastighetsbeteckningar i byarna vittnar om utägor till större gårdar i Leksand som höll sina fäbodställen här. Förr fanns, förutom jordbruket och skogsnäringen, också en hel del verksamheter runt Skebergsån. Där fanns kvarnar, skinnstamp och smedjor. En av dem var Horns lie-smedja, vars välkända liar även exporterades utanför Sveriges gränser. Numera finns bara några få platser kvar med lämningar efter kvarnarna och smedjorna. Ett lysande undantag är ”Skvaltan”, en välbevarad skvaltkvarn.

Här kan du läsa mer om Skebergs historia
Artikel om Skebergsån

I dagsläget finns ett 100-tal bostadsfastigheter i Skeberg. Av dessa är ett 30-tal permanentboende och resten fritidsboenden.

Via menyerna ovan kan du läsa mer om vad som finns och händer i Skeberg.