Besöksmål

I Skeberg finns många lämningar av olika typer av mänsklig aktivitet genom århundraden. Vi kommer att uppdatera den här sidan med mer information om några sevärdheter. Fram till dess kan du bland annat hitta mer information om våra fornlämningar i Riksantikvarieämbetets Fornsök. Använd denna länk för att komma direkt till fornlämningar i Skeberg: Fornsök

Skebergsklitten
Skebergs bygdegård
Gamla liesmedjan i Skålhol
Skvaltkvarnen
Kolarkojan
Gruvberget
Kägelbergets naturreservat