Styrelsen

Skebergs bygdegårdsförenings styrelse och övriga förtroendevalda, valda vid årsmötet den 15 augusti 2020.

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Valberedning
Valberedning

Ingemar Danielsson
Jan Sarenmark
Ingela Sannesjö
Katarina Bergendahl
Anders Tidigs
Patric Persson
Anki Pettersson

Mari-Ann Konradsson
Margareta Mörck
Sara Arons

Åse Lundh
Johan Sannesjö

 

Skicka meddelande till styrelsen: