Styrelsen

Skebergs bygdegårdsförenings styrelse och övriga förtroendevalda, valda vid årsmötet den 15 augusti 2020.

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Valberedning
Valberedning

Ingemar Danielsson
Katarina Bergendahl
Annika Pettersson
Ingela Sannesjö
Anders Tidigs
Patric Persson
Jan Sarenmark

Rose-Marie Svens
Maria Sannesjö
Sara Arons

Åse Lundh
Johan Sannesjö

 

Skicka meddelande till styrelsen: