Styrelsen

Skebergs bygdegårdsförenings styrelse och övriga förtroendevalda, valda vid årsmötet den 4 juni 2023.

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Valberedning
Valberedning

Ingemar Danielsson
Anders Tidigs
Annika Pettersson
Katarina Bergendahl
Mattias Hagberg
Patric Persson
Elisabet Sannesjö

Rose-Marie Svens
Maria Sannesjö
Sara Arons

Åse Lundh
Johan Sannesjö

 

Skicka meddelande till styrelsen: