Skolmuseum och lärarbostad

På övervåningen i bygdegården har vi inrett en museimiljö som föreställer en gammal lärarbostad. Övervåningen är öppen i samband med till exempel Skebergsdagarna.