Skeberg 2.0

 

Skeberg 2.0 är ett så kallat Leaderprojekt som med stöd av Europeiska jordbruksfonden skall bidra till att föra byn in i globaliseringens och kunskaps-samhällets tid. Projektbeskrivning