Skebergsvisor

Skeberg har befolkats av många musikaliska talanger som har producerat fina visor om bygden. Nedan är några.

Vi saknar information om upphovsmän till några av visorna, kontakta gärna ingemar.danielsson(snabel-a)hotmail.com om du har information att bidra med.

En Skebergsvals

Av: Johan Nordling  

En visa mig lyster att sjunga,
så lyssnen då, gamla och unga!
– om Skeberg, den platsen i Dalom,
vars like det ej kan bli tal om.
Där bergen mot himmelen blåna,
där forsarna skumma och dåna
och  lockrop ur skogarna ljuda
ännu ifrån lötgång och buda.

Och den, som en gång ställer härden
dit upp från den larmande  världen,
blir sällsamt betagen  och dragen,
dragen tillbaka alltjämt från den dagen.
Aldrig han mera skall glömma,
den drömmen, man där blott kan drömma,
aldrig på torgen bland schackrarne stå,
medan köpen och tungorna gå

Där har också jag byggt min stuga
och tagit mig Råndan till fruga
som husfolk stadt Solen och Vinden,
berghunden som gårdvar vid grinden.
Mitt härbre från tilja till tinne
är proppat av Saga och Minne:
mitt arvgods, som stolt jag förpaktar
och hopen beler och föraktar.

Men mörknar min rymd emot kvällen,
jag tänder min brasa på hällen –
förtroligt den sprakar och susar,
allt medan stormen kring knutarna brusar:
”Ditt liv har väl också en mening –
ett elds-dop, en härdning, en rening.
Gäller att stå som en man och gå fri,
om än ensam, framåt och förbi!

Och vännerna komma och fara,
och alla med en mun förklara,
att Skeberg är kronan i Norden,
oasen på ökenfärdsjorden.
Själv är jag ett ax på dess logar,
ett barr i dess grönskande skogar,
och där vill jag falla och myllas
den stunden, då dagarna fyllas!

 

Skebergs by

Melodi: Kostervalsen

Kom till Skebergs by
Låt dina gamla männska bli ny
Varje dagens stund
Lapa hälsa ur livande brunn
Är du blek och tunn,
ska du åter bli rosig och runn
Du som ja’
blir pigg och bra
och så glittrande gla’

Refräng
Alla tiders by är Skebergs by
Den som reser därifrån är ny
Ny till kropp och själ
Ja, om det går väl, ny från topp till häl!

Nu i Skebergs by
finns det ingen vattenmeny
Vid din hälsokur
kan du strunta i brunnen så sur
Kraft du hämtar ur
en betagande, ljuvlig natur
Solens smek
och vindens lek
är ett fint apotek

Refräng
Alla tiders by är Skebergs by…

Först i Djursjöns djup
Du på morron står huvudstup’
Sedan i galopp
lagar du att din mage blir propp
Därpå får din kropp
invid kanalen sitt dopp
Slutruljans
blir logedans
under månskivans glans

Refräng
Alla tiders by är Skebergs by…

 

Skeberg, du vackra saga

Dalälvens glittrande silverband
sig svept kring Skebergslandet
Blånande åsar så stolt slå vakt
kring ljuvlig sommarprakt
Fredliga bragder kring idog trakt
hör låt från fäbodvallen.
Sågar och stämjärn i lustig takt
de sjunga med oss glatt.

Refräng:
Skeberg, du vackra saga,
Du ska min hälsning taga
Landet av skönhet och trollskt behag
kärare blir mig för varje dag
Här fann jag ro och vila
Hit vill min tanke ila
Var ljuv minut uti vännernas lag
njut i fulla drag

Vita som brudar vid härbres-grind
de smäckra björnar buga
Resliga furor i aftonvind
de susa sommarsång
Väna små kullor med rosig kind
som bo i rödvit stuga
Rediga masar med trofast sinn
de sjunga med oss glatt

Refräng:
Skeberg, du vackra saga…

 

Bröllopsvals

Jag minnes så noga när Kersti stod brud
med dans upp på loga till dragspelets ljud
Å folk ifrån bygden de kom på visit
att smaka på brygden och fin bröllopssprit

Refräng
I Skeberg, i Skeberg
Ja, där ska ni tro vi har festligt
I Skeberg, i Skeberg
där vilar ej sorger, ack nej – tjohej!

När Anders sin Kersti förde
uti sin bröllopsvals
han varken såg eller hörde
med armen om kärestans hals
Å kullor och masar fröjdas
de svänga tills dagen grytt
ja, då ska ni tro att vi har festligt
å sen tog vi valsen på nytt

Refräng
I Skeberg, i Skeberg…

 

Skinnaråsvisan

Melodi: Hilda Horn,
Text: Olof Rosén

Morgonsol över Skinnaråsen
klarblå luft och fria vindars sång
kom nu korna mina
kom ur båsen,
Fina lilla liss-kalv,
kom med ystra språng

Refräng:
Dagen glimmar än på vallar och på trän
Om än dagen ilar
ilar hastigt hän
och solen sjunker snart i natten

Lätta sky som på himlen brinner
Fjärran vind som över bergen drar
Sägen mig i var jag den gossen finner
som jag kunde älska, nu i vårens dar

Refräng:
Dagen glimmar…