Medlemskap

Vid Skebergs Bygdegårdsförenings årsmöte den 15 augusti 2020 beslutades det att vi från och med 2021 börjar med ett aktivt medlemskap i föreningen. Medlemskapet är fortfarande kopplat till en fastighet i Skeberg men förändringen är nu att det är ett personligt. Detta görs främst för att underlätta utskick med information om aktiviteter, arrangemang, arbetsdagar mm i bygdegården. Det blir också lättare att söka olika föreningsbidrag. En annan fördel är att det blir enklare att upprätta röstlängd vid behov.

Årsmötet beslutade om tre olika nivåer på medlemskapet:

 • Fullvärdig medlem: fastighetsägare, en per fastighet, har rösträtt och förslagsrätt och betalar 100 kronor/år. (Det är precis som tidigare, en röst per fastighet).
 • Familjemedlem: övrig delägare och/eller person med familjekoppling till fastigheten, har inte rösträtt men förslagsrätt och betalar 50 kr/år. Barn och ungdomar under 18 år har förslagsrätt och får utskick om de lämnar sina kontaktuppgifter. De betalar ingen avgift.
 • Stödmedlem: vill stödja verksamheten och få information om vad som händer i bygdegården. Har ej röst- eller förslagsrätt. Betalar 50 kr/år*.
  Vi bifogar två blanketter. En medlemsansökan och en fullmakt som behövs då man är flera delägare på samma fastighet och måste utse vem som skall vara fullvärdig medlem. Vi är medvetna om att det kan uppkomma frågor då det är första året vi genomför detta. Hör gärna av dig till någon i styrelsen med dina frågor.
  Vi hoppas att alla kan se fördelarna med årsmötets beslut och ser fram emot Era ansökningar.
  Varmt välkomna!
  Styrelsen

Ansökan skickas till:
Ingemar Danielsson
Skeberg Backen 132
793 92 Leksand
Eller via e-post: [email protected]

Här kan du ladda ner ansökningsblanketterna:
Ansökan om medlemskap i Skebergs bygdegårdsförening
Fullmakt för fastighet med flera ägare

Betala via
BG: 5122-8336
Swish: 123 350 13 50
Glöm ej att ange vad betalningen avser.