Bredband i Skeberg

Den 30 september kom drygt 40 personer till bystugan för information och intensiv diskussion om hur vår fantastiska by också skall bli en del av IT-samhället. Med nuvarande svaga telekommunikationer är det svårt att driva företag härifrån, bedriva IT-stödda studier eller att sköta distansarbete.

Under mötet och i diskussionerna efteråt har 50 av Skebergs hushåll deklarerat ett starkt eller preliminärt intresse av att bli kopplad till Leksands stadsnät. Om du missat att anmäla dig – gå till Dalaenergis hemsida och anmäl dig!

Linda Tidigs och Carl Holmberg fick i uppdrag att skriva till kommunen om problemet. Så här avslutas deras brev:

”Flera skulle vilja bo och verka i landsbygdsmiljöer som Skeberg. Det är inte unikt för vår by utan en tydlig tendens i västerländska samhällen, den att söka sig till landsbygd som i övrigt har sådana förutsättningar med kulturutbud och samhällsservice som leksandsbyarna har. Vi ser att Skeberg har en roll i det samhälle som växer fram, präglat av kunskapsutveckling och informationsutbyten – en framtidsbygd. En väsentlig förutsättning för ett sådant framåtskridande saknas. Utan tillgång till stabil och stark telekommunikation finns stora begränsningar.

Vi begär att Dalaenergi skyndsamt bygger ut Leksands stadsnät till Skebergsbyarna.”