Julkaffe 2022

Välkomna till avslutningen av höstens trivselkvällar.
Vi träffas i bygdegården den 18 december kl 15. Läs mer här