Årsmöte i Föreningen Skebergs bygdegård samt fiberföreningen

Årsmöte hålls i bystugan den 5 juni, 2016 kl 10.00. Efter mötet kaffe och fiberföreningens årsmöte enligt särskild kallelse.

Varmt välkomna!

Styrelsen/Carl Holmberg