Medlemsavgift 2023

Det är dags att betala medlemsavgiften för 2023, senast den 31 mars vill vi ha din betalning.

Vi hälsar även nya medlemmar välkomna i föreningen! Läs mer här

– Fullvärdig medlem: 100 kr (en person per fastighet)
– Familjemedlem: 50 kr (obegränsat antal per fastighet)
– Stödmedlem: 50 kr

Ange namn och vad din inbetalning avser, t ex: ”Tore är fullvärdig medlem och Olle, Britta & Karin är 3 familjemedlemmar = 250 kr”.

Betala via BG: 5122–8336 eller Swish: 123 350 13 50.

Om du vill ändra vem som är fullvärdig medlem eller lägga till fler familjemedlemmar så finns blankett att hämta här:
Ansökan om medlemskap i Skebergs bygdegårdsförening
Fullmakt för fastighet med flera ägare

Tack för att du stödjer Skebergs Bygdegård!