Medlemsavgift 2024

Bygdegården behöver dig och alla andra som bryr sig om utveckling och samvaro i våra byar. Vi är glada över att du är medlem och hoppas att du vill fortsätta vara det! Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2024. Senast den 31 mars önskar vi betalningen.

Självklart vill vi också ha nya medlemmar, du kan tipsa andra om hur viktigt det är och hur man blir medlem! Läs mer här

– Fullvärdig medlem: 100 kr (en person per fastighet)
– Familjemedlem: 50 kr (obegränsat antal per fastighet)
– Stödmedlem: 50 kr

Ange namn och vad din inbetalning avser, t ex: ”Tore är fullvärdig medlem och Olle, Britta & Karin är 3 familjemedlemmar = 250 kr”.

Betala via BG: 5122–8336 eller Swish: 123 350 13 50.

Om du vill ändra vem som är fullvärdig medlem eller lägga till fler familjemedlemmar så finns blankett att hämta här:
Ansökan om medlemskap i Skebergs bygdegårdsförening
Fullmakt för fastighet med flera ägare

Tack för att du stödjer Skebergs Bygdegård!