Medlemsavgift 2022

Många har redan betalat medlemsavgiften för 2022 men för dig som ännu inte betalat gör vi här en liten påminnelse att betala senast den 28 februari.

Vi hälsar även nya medlemmar välkomna i föreningen! Läs mer här

– Fullvärdig medlem: 100 kr (en person per fastighet)
– Familjemedlem: 50 kr (obegränsat antal)
– Stödmedlem: 50 kr

Ange namn och vad din inbetalning avser, t ex: ”Tore är fullvärdig medlem och Olle, Britta & Karin är 3 familjemedlemmar = 250 kr”.

Betala via BG: 5122–8336 eller Swish: 123 350 13 50.

Om du vill ändra vem som är fullvärdig medlem eller lägga till fler familjemedlemmar så finns blankett att hämta här:
Ansökan om medlemskap i Skebergs bygdegårdsförening
Fullmakt för fastighet med flera ägare

Tack för att du stödjer Skebergs Bygdegård!