Medlemskap i Skebergs bygdegårdsförening

Vid Skebergs Bygdegårdsförenings senaste årsmöte den 15 augusti beslutades det att vi från och med 2021 börjar med ett aktivt medlemskap i föreningen. Detta görs främst för att underlätta utskick med information om aktiviteter, arrangemang, arbetsdagar mm i bygdegården. Läs mer här