Utvecklingsprojekt till byn

Några års arbete med ansökningar har resulterat i projektet Skeberg 2.0 – Byn i globaliseringens och kunskapssamhällets tid.

Medlen kommer ur EU:s fond för landsbygdsutveckling.

Läs mer om projektet här